trixotreat, myśli

5 tekstów (myśli) – auto­rem jest tri­xot­reat.

Cza­sem najgłośniej­szy wrzask o po­moc to wy­mow­na cisza 

myśl
zebrała 13 fiszek • 16 lutego 2012, 21:31

Wiado­mo, że miłość jest dla nas wszys­tkich. Jej dzi­kie łapy po­rywają nas tak na dob­re do­piero, kiedy odbębni­my sto niez­naczących po­całunków, ty­siąc żałos­nych ugodzeń nożem kuchen­nym w ser­ce i mi­lion milionów [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 sierpnia 2011, 02:45

Gdy­byś miał wal­czyć z ra­kiem, kto by wygrał?
Rak, bo zniszczyłby Cię od środ­ka, a ty byś go nie mógł. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 1 sierpnia 2011, 19:55

"Aha" to naj­bar­dziej iry­tujące słowo na świecie. "Spier­da­laj,bo chuj mnie to ob­chodzi" nie da­je wrażenia, że ko­goś nudzisz. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 maja 2011, 23:47

Co? Nie, nie przeszkadzasz mi. Na­niosłeś błota. Te­raz wyjdź i zadzwoń jeszcze raz,żebym mogła uda­wać, że niema mnie w domu. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 19 maja 2011, 19:22
trixotreat

...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność