trixotreat, teksty z sierpnia 2011 roku

3 teksty z sier­pnia 2011 ro­ku – auto­rem jest tri­xot­reat.

Wiado­mo, że miłość jest dla nas wszys­tkich. Jej dzi­kie łapy po­rywają nas tak na dob­re do­piero, kiedy odbębni­my sto niez­naczących po­całunków, ty­siąc żałos­nych ugodzeń nożem kuchen­nym w ser­ce i mi­lion milionów [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 sierpnia 2011, 02:45

Pożeracz dusz

Wys­sie z ciebie życie, zro­bi to sam
niczym de­men­tor, sza­now­ny Char­les Brown
Zaśmieje się, czując twój ab­surdal­ny lęk
Z ka­mienia ma ser­ce, w tym właśnie tkwi sęk

Ani trochę nie obej­dzie go
Że spra­wił, że smut­ny i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 8 sierpnia 2011, 12:42

Gdy­byś miał wal­czyć z ra­kiem, kto by wygrał?
Rak, bo zniszczyłby Cię od środ­ka, a ty byś go nie mógł. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 1 sierpnia 2011, 19:55
trixotreat

...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność