trixotreat, teksty z lutego 2012 roku

1 tekst z lu­tego 2012 ro­ku – auto­rem jest tri­xot­reat.

Cza­sem najgłośniej­szy wrzask o po­moc to wy­mow­na cisza 

myśl
zebrała 13 fiszek • 16 lutego 2012, 21:31
trixotreat

...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność